فیلم شناسی جان لاک ( تری اکویین):

دروازه بهشت – در نقش کاپیتان میناردی (1980)

پزشکان – در نقش دکتر جری دنسی (1981)

تمام حرکات صحیح – در نقش اسمیت مرد شهرنشین (1983)

مکانهایی در قلب – در نقش بادی کلسی (1984)

گلوله ی نقره ای – در نقش کلانتر جو هالر (1985)

شرارت – در نقش کلود هاربرو (1985)

محوطه اردوگاه – در نقش کارگردان (1986)

ناپدری – در نقش جری بلیک (1987)

بیوه سیاه – درنقش بروس (1987)

تفنگ های تازه – در نقش الکس مک سوین (1988)

گیر بینداز ... – در نقش دکتر لیندن (1989)

روح نابینا – در نقش فرانک دوراکس (1989)

ناپدری 2 – در نقش دکتر سن کلیفورد/ ناپدری (1989)

اسیران خورشید (استرالیا: پیمان خون) – در نقش سرگرد بکت (1990)

پسر ستاره صبح – در نقش سرتیپ آلفرد تری (1991)

دانشمند پرتابه شناس – در نقش هاوارد هاگز (1991)

شرکت بازرگانی – در نقش سرهنگ پیرس گریسام (1991)

لبه برنده – در نقش جک موسلی (1992)

سامورایی من – در نقش جیمز مک کریا (1992)

سنگ قبر – در نقش شهردار جان کلام (1993)

خیلی زود به دنیا آمده – در نقش دکتر فریدمن (1993)

داستان هایی از دخمه – در نقش بازپرس مارتین زلر (بازی در اپیزود رشوه در سال 1993)

سفر ستاره : نسل بعد – در نقش فرمانده اریک پرسمن(بازی در اپیزود فرس اعظم (مربوط به نجوم) در سال 1994)

پرونده های اکس – در نقش ستوان بریان تیلمن (بازی در اپیزود آبری در سال 1995)

زمین 2 –در نقش ریلی (1996)

ارواح می سی سی پی – در نقش قاضی هیلبورن (1996)

تشخیص آدمکشی – بازیگر مهمان در نقش دکتر رونالد ترنت (1996)

ترس اولیه – در نقش باد یانسی (1996)

پسر خوانده من، دوستدار من – در نقش ریچارد کوری (1997)

مردان دفاع – در نقش وکیل هرش (1997)

دوره هزار ساله – در نقش پیتر واتس (1996 تا 1999)

پرونده های اکس : با آینده مبارزه کن – در نقش داریوس میچاد (1998)

مملکت ناگوار – در نقش سرتیپ امر سانتیاگو (1999)

رزول – در نقش کارل (بازی در یک اپیزود در سال 2001)

قانون شکنان آمریکایی – در نقش رولین اچ پارکر و کارگر راین (2001)

پرونده های اکس – در نقش مرد سایه (بازی در اپیزود " به کسی اعتماد نکن" در سال 2002)

افسانه سرزمین مادری – در نقش باستر شالر (2002)

آلیاس – در نقش همکار اف بی آی. رئیس کندال (2002 و 2003)

مدرسه قدیمی – در نقش کلدبرگ (2003)

جناح غرب – در نقش سرتیپ نیکلاس الکساندر ، رئیس ستار ارتش (فصل 5) (2003 و 2004)

جی ای جی – در نقش کاپیتان/ دریاسالار توماس بون ( فرمانده گروه هوایی) (1995 تا 2005)

تحقیقات صحنه ی جرم های دریایی – در نقش سرهنگ ویل راین (2004)

گمشدگان – در نقش جان لاک (2004 تا 2010)

قانون و فرمان: قصد جنایتکار – در نقش گوردون باچنن (بازی در اپیزود " بی نام" در سال 2004)

مدیران علمی تخیلی :" بیدار کننده" (2007)